.

Školní poradenské pracoviště ZŠ Labská

Školní psycholog      Výchovný poradce      Speciální pedagog      Metodik prevence


 

Školní poradenské pracoviště vzniklo na ZŠ Labská v roce 2005 díky projektu "VIP - KARIÉRA" financovaného Evropským sociálním fondem. Projekt realizoval Institut pedagogicko - psychologického poradenství ČR (IPPP ČR), v čele s jeho ředitelkou a autorkou projektu PhDr. Janou Zapletalovou. Posláním projektu bylo zkvalitnit obsah a organizaci pedagogicko - psychologických služeb poskytovaných na školách.

Školní poradenské pracoviště je tvořeno školním psychologem, školním speciálním pedagogem, metodikem prevence a výchovným poradcem. Zajišťuje široké spektrum poradenských služeb, jeho nespornou výhodou je poskytování pomoci okamžitě a přímo na místě. Jeho klienty jsou nejen žáci školy, ale i jejich rodiče, pedagogičtí pracovníci a vedení školy. Přispívá k řešení prospěchových, výchovných, osobních a dalších problémů, se kterými se žáci během školních let setkávají. Zvláštní pozornost věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (specifické poruchy učení a chování, sociálně znevýhodnění). Podporuje inkluzivní vzdělávání žáků z jiného kulturního prostředí. Orientuje se na preventivní aktivity, podporuje úzkou spoluprácí mezi rodiči a třídními učiteli. Tímto přispívá k vytváření pozitivní atmosféry ve škole, která je charakteristická zdravými vztahy v jednotlivých třídních kolektivech a včasným zachycením problémů.

Kontakty

Tel. 547 218 165
Mobil: 777 246 767
E-mail: skola@zslabska.cz
Tel.jidelna: 547 223 475
Facebookový profil: - zde -

Elektronická žákovská knížka

logo Edookit Vstupte

Kalendář aktivit

M T W T F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Interní informační systém

Vstupte