.

Provozní řád školní jídelny

Vypracovala: Mgr. Ivana Kleinová, vedoucí školní jídelny
Schválil: Mgr. Petr Urbánek, ředitel školy
Pedagogicá rada projednala dne: 27. 8. 2015
Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015
Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2015

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

I. Přihlášení strávníka

Ke stravování budou strávníci přijati na základě řádně vyplněné přihlášky.  Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou žáci zařazováni do stravovacích kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce, ten začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. K odběru stravy je nutné mít dopředu řádně uhrazeno stravné, zároveň musí být obědy i přihlášeny.

II. Způsoby platby a vyúčtování

Stravné ve školním roce 2016/2017

 • 23 Kč - Žáci 7-10 let
 • 25 Kč - Žáci 11-14 let
 • 27 Kč - Žáci 15 let a výše

Stravné v době nemoci žáka

 • 44 Kč - Žáci 7-10 let
 • 46 Kč - Žáci 11-14 let
 • 48 Kč - Žáci 15 let a výše

 

Finanční normy na potraviny /ceny obědů/ u jednotlivých kategorií mohou být během školního roku upraveny vzhledem ke zvyšování cen potravin.

Úhrada stravného je prováděna měsíčně a to vždy dopředu na další měsíc:

 1. hotově – je možné platit u přepážky školní jídelny. Strávníci platící hotově si mohou stravné uhradit již od třetího pracovního dne předcházejícího měsíce. V ceně stravného budou vyúčtovány případné přeplatky či nedoplatky z minulého měsíce.
 2. trvalým příkazem – na číslo bankovního účtu školní jídelny: 41238621/0100 nejpozději do 25. v měsíci. Při zadávání trvalého příkazu je nutné uvést variabilní symbol, který zjistíte osobně nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny. Vyúčtování se provádí jednou ročně a to k 30. 6.
 3. složenkou – vystavuje se na požádání.

III. Aktivace stravovacích čipů

Všichni noví strávníci si před zahájením školního roku zakoupí stravovací čipy, které slouží neomezeně po dobu školní docházky. Evidenční čip je za úhradu 100,- Kč. Strávníci jsou povinni předkládat při odebírání stravy svůj čip ke snímači. V případě zapomenutí evidenčního čipu poskytuje školní jídelna náhradní stravenku – pouze omezené množství pro jednoho strávníka. Při ztrátě čipu je nutné si zakoupit nový. Po ukončení stravování jsou čipy od strávníků odkupovány. V obou případech do pěti pracovních dnů.

III. Výdejní doba

11:15 - 11:35 - výdej do jídlonosičů (první den nemoci žáka + cizí strávníci)
11:35 - 11:50 - výdej pro žáky a zaměstnance EKO Gymnázia
11:50 - 14:00 - výdej pro žáky a zaměstnance ZŠ Labská

V. Přihlašování a odhlašování obědů

Přihlašování a odhlašování stravy lze provádět nejpozději den předem do 12.00 hodin osobně
u přepážky před jídelnou, přes internet – sekce odhlášení obědů, telefonicky, zanecháním vzkazu na telefonním záznamníků nebo zasláním e-mailu. Po 13.00 hodině nelze změnu uskutečnit! Všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašována automaticky. Výlety a jiné školní akce jsou odhlašovány hromadně třídním učitelem.

V době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci, další dny je nutno odhlásit. Pokud strávník odebírá stravu v době nepřítomnosti ve škole, musí uhradit plnou cenu obědů (tzn. včetně režijních a osobních nákladů).

Zaměstnancům může organizace poskytnout oběd za sníženou úhradu dle Vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovním smlouvě. Jinak je povinen si oběd odhlásit nebo doplatit do plné výše.

VI. Provozní doba přepážky u jídelny

07:30 - 07:55 hodin
11:00 - 13:00 hodin

VII. Organizace dohledu

 1. Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.
 2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.15 do 14.00 hodin.
 3. Dohled ve školní jídelně a šatně před jídelnou zajišťují v době vydávání obědů pedagogičtí pracovníci školy.  Rozvrh dohledu je vyvěšen ve školní jídelně.
 4. Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.
 5. Platí přísný zákaz odnášení nádobí a příborů z jídelny.
 6. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti s výjimkou ovoce, balených tyčinek a oplatků. Jídlo je upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny - jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nejsou v obchodním balení, ale jsou vydávány na miskách.
 7. Běžný úklid během výdeje zajišťují v jídelně pracovnice školní jídelny, včetně úklidu stolů. Úklid podlahy zabezpečují po výdeji stravy pracovníci základní školy.
 8. Administrativní pracovnice školní jídelny vyvěšuje jídelníček v prostorách před jídelnou na období nejméně 14 dní předem.
 9. O dřívější nebo pozdější vydávání obědů pro celé kolektivy požádá vyučující vedoucí školní jídelny předem.
 10. Za opakované hrubé porušení provozního řádu školní jídelny bude strávník ze stravování vyloučen.

VIII. Kontrola činnosti pracovníků školní jídelny

Kontrolu činnosti pracovníků školní jídelny provádí ředitel školy, vedoucí školní jídelny a pracovníci Krajské hygienické stanice.

IX. Dietní stravování

Školní jídelna na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování připravuje dietní stravování pod dohledem registrovaného nutričního terapeuta. Dietní stravování je poskytováno na základě písemného doporučení lékaře. V havarijních případech si školní jídelna vyhrazuje právo dietní stravování zrušit, rodiče budou o této záležitosti předem upozorněni. V těchto případech si mohou rodiče dietní stravu pro své dítě přinést, přičemž za kvalitu stravy plně zodpovídají rodiče. Pracovnice školní jídelny dietní oběd dětem zregenerují na patřičnou teplotu.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena vedoucí školní jídelny Mgr. Ivana Kleinová.
 2. Směrnice nabývá platnosti dnem 01. 9. 2015.
 3. Směrnice nabývá účinnosti dnem 01. 9. 2015. 

Kontakty

Tel. 547 218 165
Mobil: 777 246 767
E-mail: skola@zslabska.cz
Tel.jidelna: 547 223 475
Facebookový profil: - zde -

Elektronická žákovská knížka

logo Edookit Vstupte

Kalendář aktivit

M T W T F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Interní informační systém

Vstupte